Trùng giày và trùng biến hình có hình thức dinh dưỡng giống nhau là gì

I. Trùng biến hình

Nội dung chính

  • I. Trùng biến hình
  • 1.Cấu tạo và di chuyển
  • 2.Dinh dưỡng
  • 3. Sinh sản
  • Lý thuyết Sinh học 7 Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày hay, ngắn gọn
  • Tổng hợp lý thuyết Sinh 7 Bài 5 ngắn gọn
  • Video liên quan

– Là đại diện thay mặt của lớp Trùng chân giả .

-Sống ở mặt bùn trong các ao tù hay các hồ nước lặng. Đôi khi chúng nổi lẫn vào lớp váng trên các mặt ao hồ.

– Kích thước nhỏ đổi khác từ 0.01 mm – 0.05 mm, chỉ nhìn thấy dưới kính hiển vi .

1.Cấu tạo và di chuyển

-Cấu tạo:

undefined

+ Được coi như một khung hình đơn bào đơn thuần nhất .+ Cơ thể gồm : một khối chất nguyên sinh lỏng và nhân .

-Di chuyển: nhờ dòng chất nguyên sinh dồn về một phía tạo thành chân giả\(\rightarrow\)cơ thể chúng luôn biến đổi hình dạng.

@ 66350 @ @ 35805 @

2.Dinh dưỡng

undefined

Trùng biến hình dinh dưỡng bằng cách bắt mồi và tiêu hóa mồi. Được thực thi qua 4 bước :+ Bước 1 : Khi chân giả tiếp cận mồi ( tảo, vi trùng, vun hữu cơ, … ) .+ Bước 2 : Lập tức hình thành chân giả thứ hai vây lấy mồi .+ Bước 3 : Hai chân giả lê dài nuốt mồi vào sâu trong chất nguyên sinh .+ Bước 4 : Không bào tiêu hóa tạo thành bao lấy mồi, tiêu hóa nhờ dịch tiêu hóa .\ ( \ rightarrow \ ) Hình thức tiêu hóa là nội bào vì thức ăn được tiêu hóa bên trong tế bào .

-Bài tiết:

+ Nước thừa được tập trung chuyên sâu về một chỗ gọi là không bào co bóp rồi chuyển ra ngoài .+ Chất thải được loại ra ngoài ở bất kể vị trí nào trên khung hình .

-Hô hấp: trao đổi khí (lấy O2, thải CO2) thực hiện qua bề mặt cơ thể.

@ 66353 @ @ 66367 @

3. Sinh sản

– Sinh sản vô tính : bằng cách phân đôi khung hình theo mọi hướng khi gặp điều kiện kèm theo thuận tiện ( về thức ăn, nhiệt độ, … ) .

undefined

@ 66373 @ @ 66356 @

Lý thuyết Sinh học 7 Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày hay, ngắn gọn

Trang trước Trang sau

  • Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 5 (có đáp án): Trùng biến hình và trùng giày

Bài giảng: Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày – Cô Mạc Phạm Đan Ly (Giáo viên Tôi)

Lý thuyết Sinh học 7 Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày hay, ngắn gọn
– Trùng biến hình là đại diện thay mặt tiêu biểu vượt trội của lớp Trùng chân giả .
– Trùng biến hình sống ở mặt bùn trong những ao tù hay những hồ nước lặng
– Trùng biến hình có kích cỡ rất nhỏ ( biến hóa từ 0,01 mm đến 0,05 mm ) nên cần quan sát dưới kính hiển vi .

1. Cấu tạo và di chuyển

Lý thuyết Sinh học 7 Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày hay, ngắn gọn
– Trùng biến hình là một khung hình đơn bào rất đơn thuần. Cơ thể chúng gồm một khối chất lỏng nguyên sinh và nhân .
– Trùng biến hình vận động và di chuyển nhờ dòng chất nguyên sinh dồn về một phía tạo thành chân giả. Vì thế khung hình chúng luôn đổi khác hình dạng .
Lý thuyết Sinh học 7 Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày hay, ngắn gọn

2. Dinh dưỡng

– Trùng biến hình là loài dị dưỡng, chúng dữ thế chủ động bắt mồi và tiêu hóa mồi .
Lý thuyết Sinh học 7 Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày hay, ngắn gọn
Lý thuyết Sinh học 7 Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày hay, ngắn gọn
– Trùng biến hình bắt mồi và tiêu hóa mồi qua 4 tiến trình :
+ Lập tức hình thành chân giả thứ 2 vây lấy mồi
+ Vùng tiếp cận mồi lõm vào
+ Hai chân giả lê dài nuốt mồi vào sâu trong chất nguyên sinh .
+ Không bào tiêu hóa tạo thành bao lấy mồi, tiêu hóa mồi nhờ dịch tiêu hóa .
– Thức ăn được tiêu hóa trong tế bào gọi là tiêu hóa nội bào
– Sự trao đổi khí ( lấy ôxi, thải CO2 ) được thực thi qua mặt phẳng khung hình .
– Nước thừa được tập trung chuyên sâu về không bào co bóp rồi chuyển ra ngoài. Chất thải được loại ra ở bất kể vị trí nào trên khung hình .

3. Sinh sản

Khi gặp điều kiện kèm theo thuận tiện ( về thức ăn, nhiệt độ … ), trùng biến hình sinh sản theo hình thức phân đôi .
Lý thuyết Sinh học 7 Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày hay, ngắn gọn
Trùng giày là đại diện thay mặt của lớp Trùng cỏ. Tế bào trùng giày đã phân hóa thành nhiều bộ phận, mỗi bộ phận tiếp đón tính năng sống nhất định .

1. Cấu tạo và di chuyển

– Phần giữa khung hình là bộ nhân gồm : nhân lớn và nhân nhỏ. Nửa trước và nửa sau đều có 1 không bào co bóp hình hoa thị, ở vị trí cố định và thắt chặt. Chỗ lõm của khung hình là rãnh miệng, cuối rãnh miệng có lỗ miệng và hầu .
Lý thuyết Sinh học 7 Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày hay, ngắn gọn

– Trùng giày di chuyển theo kiểu vừa tiến vừa xoay nhờ các lông bơi.

Lý thuyết Sinh học 7 Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày hay, ngắn gọn

2. Dinh dưỡng

Thức ăn ( gồm vi trùng, vụn hữu cơ … ) được lông bơi dồn về lỗ miệng. Thức ăn qua miệng và hầu được vo thành viên trong không bào tiêu hóa. Sau đó không bào tiêu hóa rời hầu vận động và di chuyển trong khung hình theo một quỹ đạo nhất định. Enzim tiêu hóa biến thức ăn thành chất lỏng thấm vào chất nguyên sinh. Chất bã được thải ra ngoài qua lỗ thoát ở thành khung hình .
Lý thuyết Sinh học 7 Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày hay, ngắn gọn
Lý thuyết Sinh học 7 Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày hay, ngắn gọn

3. Sinh sản

Trùng giày có 2 cách sinh sản là sinh sản vô tính phân đôi theo chiều ngang và sinh sản hữu tính hay còn gọi là tiếp hợp .
Lý thuyết Sinh học 7 Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày hay, ngắn gọn
Trùng giày tiếp hợp

1. Giống nhau:

– Trùng biến hình và trùng giày đều là động vật hoang dã đơn bào, thuộc nhóm động vật hoang dã nguyên sinh .
– Cơ thể của trùng biến hình và trùng giày đều không có hạt diệp lục
– Cả trùng biến hình và trùng giày đều dị dưỡng .

2. Khác nhau:

Đặc điểm Trùng biến hình Trùng giày
Thuộc lớp Lớp trùng chân giả Lớp trùng cỏ
Hình dạng cơ thể Cơ thể có hình dạng không ổn định Có hình dạng giống đế giày, nên được gọi là trùng giày.
Di chuyển Di chuyển trong nước nhờ các chân giả Di chuyển trong nước nhờ các lông bơi phủ ngoài cơ thể
Số lượng nhân Chỉ có 1 nhân lớn Có tới 2 nhân: 1 nhân lớn, 1 nhân nhỏ
Cách lấy thức ăn (bắt mồi) Trùng biến hình lấy thức ăn bằng cách sử dụng chân giả Trùng giày lấy thức ăn nhờ các lông bơi đưa vào miệng
Tiêu hóa thức ăn Tiêu hóa thức ăn nhờ dịch tiêu hóa Tiêu hóa thức ăn nhờ không bào tiêu hóa và enzim
Bài tiết Bài tiết ở bất kì vị trí nào của cơ thể Bài tiết qua lỗ thoát ở thành cơ thể
Sinh sản Sinh sản vô tính theo hình thức phân đôi Sinh sản vô tính bằng cách phân đôi theo chiều ngang hoặc sinh sản hữu tính bằng tiếp hợp.

Xem thêm những bài Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 7 có đáp án hay khác :
Xem thêm những loạt bài Để học tốt Sinh học lớp 7 hay khác :

Trang trước Trang sau

Tổng hợp lý thuyết Sinh 7 Bài 5 ngắn gọn

I. Trùng biến hình

– Trùng biến hình là đại diện thay mặt tiêu biểu vượt trội của lớp Trùng chân giả .
– Trùng biến hình sống ở mặt bùn trong những ao tù hay những hồ nước lặng
– Trùng biến hình có size rất nhỏ ( đổi khác từ 0,01 mm đến 0,05 mm ) nên cần quan sát dưới kính hiển vi .

1. Cấu tạo và di chuyển

Soạn sinh 7 Bài 5 ngắn nhất: Trùng biến hình và trùng giày (ảnh 2)

– Trùng biến hình là một khung hình đơn bào rất đơn thuần. Cơ thể chúng gồm một khối chất lỏng nguyên sinh và nhân .
– Trùng biến hình vận động và di chuyển nhờ dòng chất nguyên sinh dồn về một phía tạo thành chân giả. Vì thế khung hình chúng luôn đổi khác hình dạng .

2. Dinh dưỡng

– Trùng biến hình là loài dị dưỡng, chúng dữ thế chủ động bắt mồi và tiêu hóa mồi .
– Trùng biến hình bắt mồi và tiêu hóa mồi qua 4 tiến trình :
+ Lập tức hình thành chân giả thứ 2 vây lấy mồi
+ Vùng tiếp cận mồi lõm vào
+ Hai chân giả lê dài nuốt mồi vào sâu trong chất nguyên sinh .
+ Không bào tiêu hóa tạo thành bao lấy mồi, tiêu hóa mồi nhờ dịch tiêu hóa .
– Thức ăn được tiêu hóa trong tế bào gọi là tiêu hóa nội bào
– Sự trao đổi khí ( lấy ôxi, thải CO2 ) được thực thi qua mặt phẳng khung hình .
– Nước thừa được tập trung chuyên sâu về không bào co bóp rồi chuyển ra ngoài. Chất thải được loại ra ở bất kỳ vị trí nào trên khung hình .

3. Sinh sản

Khi gặp điều kiện kèm theo thuận tiện ( về thức ăn, nhiệt độ … ), trùng biến hình sinh sản theo hình thức phân đôi .

II. Trùng giày

Trùng giày là đại diện thay mặt của lớp Trùng cỏ. Tế bào trùng giày đã phân hóa thành nhiều bộ phận, mỗi bộ phận đảm nhiệm công dụng sống nhất định .

1. Cấu tạo và di chuyển

– Phần giữa khung hình là bộ nhân gồm : nhân lớn và nhân nhỏ. Nửa trước và nửa sau đều có 1 không bào co bóp hình hoa thị, ở vị trí cố định và thắt chặt. Chỗ lõm của khung hình là rãnh miệng, cuối rãnh miệng có lỗ miệng và hầu .

Soạn sinh 7 Bài 5 ngắn nhất: Trùng biến hình và trùng giày (ảnh 3)

– Trùng giày chuyển dời theo kiểu vừa tiến vừa xoay nhờ những lông bơi .

2. Dinh dưỡng

Thức ăn ( gồm vi trùng, vụn hữu cơ … ) được lông bơi dồn về lỗ miệng. Thức ăn qua miệng và hầu được vo thành viên trong không bào tiêu hóa. Sau đó không bào tiêu hóa rời hầu chuyển dời trong khung hình theo một quỹ đạo nhất định. Enzim tiêu hóa biến thức ăn thành chất lỏng thấm vào chất nguyên sinh. Chất bã được thải ra ngoài qua lỗ thoát ở thành khung hình .

3. Sinh sản

Trùng giày có 2 cách sinh sản là sinh sản vô tính phân đôi theo chiều ngang và sinh sản hữu tính hay còn gọi là tiếp hợp .

III. So sánh trùng biến hình và trùng giày:

1. Giống nhau:

– Trùng biến hình và trùng giày đều là động vật hoang dã đơn bào, thuộc nhóm động vật hoang dã nguyên sinh .
– Cơ thể của trùng biến hình và trùng giày đều không có hạt diệp lục

– Cả trùng biến hình và trùng giày đều dị dưỡng.

2. Khác nhau:

Đặc điểm Trùng biến hình Trùng giày
Thuộc lớp Lớp trùng chân giả Lớp trùng cỏ
Hình dạng cơ thể Cơ thể có hình dạng không ổn định Có hình dạng giống đế giày, nên được gọi là trùng giày.
Di chuyển Di chuyển trong nước nhờ các chân giả Di chuyển trong nước nhờ các lông bơi phủ ngoài cơ thể
Số lượng nhân Chỉ có 1 nhân lớn Có tới 2 nhân: 1 nhân lớn, 1 nhân nhỏ
Cách lấy thức ăn (bắt mồi) Trùng biến hình lấy thức ăn bằng cách sử dụng chân giả Trùng giày lấy thức ăn nhờ các lông bơi đưa vào miệng
Tiêu hóa thức ăn Tiêu hóa thức ăn nhờ dịch tiêu hóa Tiêu hóa thức ăn nhờ không bào tiêu hóa và enzim
Bài tiết Bài tiết ở bất kì vị trí nào của cơ thể Bài tiết qua lỗ thoát ở thành cơ thể
Sinh sản Sinh sản vô tính theo hình thức phân đôi Sinh sản vô tính bằng cách phân đôi theo chiều ngang hoặc sinh sản hữu tính bằng tiếp hợp.

Video liên quan

Bài viết liên quan